Faydalı Bilgiler

cocuklarda empati gelistirmenin yollari 90x80
anaokulunun cocuklarin hayatindaki onemini 90x80
cocuk gelisiminde oyunun onemi 90x80

Eğitim Programı

Özel Deniz Yıldızı Anaokulu eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almış olup, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır.
Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar, ilkokul programlarında benimsenen ortak becerilerden olan problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi değerleri kapsamaktadır. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir.
Programımız, çocuklarımızın yaş düzeylerine uygun olarak edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

SINIF İÇİ UYGULAMALARIMIZ

 • Göster – Anlat Etkinliği
 • 100. Gün Tablosu
 • Sayma Çalışması
 • Takvim
 • Hava Durumu Çalışması
 • Tema Zamanı
 • Proje Günü
 • Kitap Günü
 • Paylaşma Günü
 • Kutu Oyunları ve Puzzle Günü
 • Değerler Eğitimi
 • Veli Katılım Etkinlikleri
 • Veli Seminerleri
 • Bireysel Veli Toplantısı
 • Bireysel Veli – Öğretmen Görüşme Günleri

ANAOKULUMUZDA ZAMAN DİLİMİ

Çember Zamanı
Sabah kahvaltısından sonra, tüm sınıf bir araya gelerek hava durumu, takvim, mevsim şeridi, sayma zamanı vb. etkinliklerin konuşulduğu paylaşım saati ile güne başlar.

Tema Zamanı
Program içeriği temalardan oluşur. Bunlar, farklı yaş gruplarına uygun olarak, sınıf öğretmenleri tarafından sene başında belirlenir ve yıl içerisinde uygulanır. Belirlenen farklı temalarla çocuklara yeni bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılır. Çocuklar temalarla kendilerini ve çevrelerini tanırlar. Ayrıca bu süreçte çocuklar; söz almak için sıra beklemeyi, empati kurmayı, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dinlemeyi öğrenir, yeni kelimelerle tanışırlar.

Öğrenme İstasyonları
Öğrenme istasyonlarındaki aktiviteler, çocukların kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendi yaş gruplarına uygun önemli kavram ve becerileri kazanmalarına fırsat verir. Aktivitelerden oluşan ve küçük gruplar şeklinde yapılan öğrenme istasyonu çalışmaları çocukların ihtiyacına göre oluşturulur. Fen ve Doğa istasyonu, Kitap İstasyonu, Küçük Kas Beceri İstasyonu, Dramatik Oyun İstasyonu, Okuma / Yazma Öncesi Beceri İstasyonu vb.

Bahçe Zamanı
Çocukların bahçeye çıkıp çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman dilimidir. Bu etkinlikler sırasında çocukların hareket ihtiyacı da doğal olarak karşılanır. Ayrıca beden koordinasyonu, denge, hız, güç gibi etkinlikleri içeren çalışmalara yer verilir.

Fen ve Matematik Zamanı
Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma, inceleme ve keşifler yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflandırma, sıralama gibi çalışmaları içeren bir zaman dilimidir.

İngilizce Ses Bilgisi – Çalışmaları
İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına temel teşkil eden ses bilgisi programıdır. Öğrencilere İngilizcedeki temel sesleri eğlenerek öğretmeyi hedefleyen program, farklı duyulara ve farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Okuma – Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Bu çalışmalarla öğrencilerimizin renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el – göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir.

Düşünme Becerileri
Öğrencilerimize kişisel düşünme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir zaman dilimidir. Onların bilişsel yeteneklerini geliştirici ve destekleyici çeşitli etkinlikler planlanır. Görsel – işitsel algı, dikkat – bellek çalışmaları, problem çözme becerileri ve yaratıcılığı geliştirici çeşitli çalışmaları içerir.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinliği derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin dil gelişimleri desteklenir. Bu programda tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar.

Değerler Eğitimi
Bu derste, çocukların saygı, iş birliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı, somut deneyimlere dönüştürecek etkinliklerle planlanır. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Sanat Zamanı
Sanat çalışmaları sırasında çocuklar, çeşitli malzemeleri kullanarak hayal ettikleri şeylerin tasarımını yapar, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır, özgün ürün oluşturup küçük kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Hikâye Zamanı
Her temayla ilgili olarak çocuklara çeşitli hikâyeler okunur. Bunun yanında hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, hikayeye başlık bulma, okunan hikayeyi resimlendirme, çeşitli resimlere bakarak hikaye kurgulama, görsel okuma vb. çalışmalar yapılır. Ayrıca çocuklar sınıftaki kitaplıktan kitap seçerek incelerler. Evden getirdikleri hikâye kitaplarını, arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Serbest Oyun Zamanı
Serbest zaman etkinliğinde, öğrencilerimiz sınıfın hangi köşesinde oynayacaklarına ve neler yapmak istediklerine kendileri karar verirler. Bu onların sosyal yaşamı öğrendikleri bir zaman dilimidir. Oyun sonrasında sonuçları birlikte değerlendirirler.

Dinlenme / Uyku Zamanı
Sadece küçük yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda uyku odasında dinlenirler diğer yaş gruplarımız yemek sonrası 30 dakika sınıflarında dinlenme köşelerinde dinlenirler.Öğretmenlerimiz bu süre içinde onların dinlenme sürecine olan uyumlarını kolaylaştırmak için hikaye okurlar.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ İÇİNDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER

Branş Çalışmaları
Alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen Yaratıcı Drama, Bale ve Jimnastik,Beden Eğitimi ve Müzik  gibi çalışmalarla öğrencilerin farklı alanlardaki deneyimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aile Katılımı-Kariyer Günleri
Anne-babalarımız anne ve baba olmak dışında ne iş  yapar? Hangi mesleği nasıl yapmaktadır ? Bunlarla ilgili beli bir gün ve saat belirlenip ailelerimizin çocuklarımızla hoş vakit geçirmeleri ve tanışmaları sağlanır.

Alan Gezileri Etkinlikleri
Çocukların ilgisini çeken ve öğrendikleri temalarla ilişkili mekânlara geziler yapılır, böylece çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Örneğin müze, market, diş doktoru muayenehanesi, postane, orman, jimnastik salonu, banka vb. yerlere geziler düzenlenerek, çocukların sosyal yaşam içinde deneyim kazanmaları sağlanır.

Haftanın Etkinlik Günleri
Öğrencilerimizin okula daha istekli ve keyifle gelmelerini sağlamak amacıyla haftanın bazı günlerinde çocukların evden getirecekleri ya da evde aileleriyle kaliteli zaman geçirerek hazırlayacakları etkinliklere yer verilir.
Göster Anlat Günü, Kitap Günü, Oyuncak Günü gibi etkinliklerle çocukların hem sorumluluk almasını ve paylaşmayı öğrenmelerini, hem de okula keyifle gelmelerini amaçlarız.